เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เสาร์

09.00-15.00 น.

เราช่วยคุณได้

unseenvacation

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี SEE YOU SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี SEE YOU SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี SEE YOU SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน (BX)

เที่ยวเกาหลี SEE YOU SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน เที่ยวชมพระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก จุดเช็คอินใหม่ Starfield library in Suwon, INSPIRE MEDIA ART, Fairy Tale Village สุดฮิต DIOR POP-UP STORE ถนน SEONGSU-DONG ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET ถนน HONGDAE, MYEONGDONG

รหัสทัวร์

KR_BX00077

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

03 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

ก.ค. 67

16,888฿

03-07

16,888฿

04-08

15,888฿

06-10

16,888฿

10-14

16,888฿

11-15

15,888฿

13-17

15,888฿

17-21

15,888฿

18-22

15,888฿

20-24

16,888฿

24-28

16,888฿

25-29

15,888฿

27-31

16,888฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

16,888฿

01-05

15,888฿

03-07

16,888฿

07-11

16,888฿

08-12

15,888฿

10-14

16,888฿

14-18

16,888฿

15-19

15,888฿

17-21

16,888฿

21-25

16,888฿

22-26

15,888฿

24-28

16,888฿

28-01ก.ย.

16,888฿

29-02ก.ย.

15,888฿

31-04ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

5,500

-

25

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

5,500

-

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

5,500

-

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

5,500

-

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

5,500

-

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

16,888

16,888

-

5,500

5,500

-

25

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

15,888

15,888

-

5,500

5,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – อินชอน – CHINA TOWN + FAIRYTALE VILLAGE - INSPIRE MEDIA ART(รวมค่าเข้าชม) - Suwon Starfield Library

Day : 3

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - ถ่ายภาพด้านนอก DIOR POP-UP STORE - ถนน SEONGSU-DONG - ย่านฮงแด

Day : 4

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง

Day : 5

ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง