เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เสาร์

09.00-15.00 น.

เราช่วยคุณได้

unseenvacation

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จอร์เจีย

/

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA CAUCASUS VIBES จอร์เจีย 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA CAUCASUS VIBES จอร์เจีย 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA CAUCASUS VIBES จอร์เจีย 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวจอร์เจีย GEORGIA CAUCASUS VIBES จอร์เจีย 8วัน 5คืน ทบิลิซี วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี มิสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ป้อมอันนานูรี คาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้ กูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย กูดาอูรี กอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ คูไตซี อารามจีลาติ มหาวิหารบากราติ คูไตซี ถ้ำโพรมิธีอุส บอร์โจมี สวนบอร์โจมี่ อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย โบสถ์เมเคตี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา มารดาแห่งจอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณ

รหัสทัวร์

GE_TK00143

ประเทศ

จอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

16 ต.ค. 67 - 26 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ต.ค. 67

59,900฿

16-23

59,900฿

22-29

59,900฿

29-05พ.ย.

พ.ย. 67

59,900฿

05-12

59,900฿

12-19

59,900฿

19-26

59,900฿

26-03ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

22 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

29 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

05 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

12 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

19 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

26 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

59,900

59,900

59,900

6,900

-

-

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

สนามบินอิสตันบูล - ทบิลิซี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ

Day : 3

ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อ่างเก็บน้ำชินวารี – วิหารจวารี -วิหารสเวติสโคเวลี – คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส -โบสถ์เกอร์เกตี้

Day : 4

คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – เมืองถ้ำอัพลิสต์ชิเคห์ - กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน

Day : 5

กอรี - บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี – คูไตซี - อารามจีลาติ

Day : 6

มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ

Day : 7

บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาตูมิ – จตุรัสยุโรป - สนามบิน - อิสตันบูล

Day : 8

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง